Welkom op de website van wijkvereniging Transvaal

De Transvaalbuurt in Arnhem heeft een actieve wijkvereniging, opgericht op 6 november 1980.
Een flink aantal bewoners is inmiddels lid.

De wijkvereniging streeft er naar


Let op!

Op de Algemene Leden Vergadering van 14 juni 2018 is besloten om de jaarlijkse contributie te verhogen van € 10,00 naar € 15,00.
Dit vanwege de te verwachten toename van te organiseren evenementen.


Laatste update: 18-12-2018 09:44